Språk

På kursen får du lära dig:
§ vanliga ord och enkla fraser
§ berätta om dig själv
§ ställa enkla frågor och förstå enkla svar
§ grundläggande grammatik
§ tala och skriva på spanska om enkla ämnen
§ kultur och samhällsliv där språket talas
Kostnad för studiebok tillkommer. Välkommen med din anmälan.