Språk

Välkommen att fortsätta utveckla dina kunskaper i spanska!
På denna nivå har du fortfarande relativt lite kunskaper. Du kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden (t ex mycket grundläggande person och familjeinformation, shopping, närgeografi, arbetssituationen).
Du kan kommunicera i enkla och vanemässiga sammanhang i direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter. Du kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva din familj och andra människor, hur du lever och bor, utbildningsbakgrund och ditt nuvarande eller senaste jobb.
Kostnad för studiebok tillkommer.