På kursen får du lära dig:
-vanliga ord och enkla fraser
-berätta om dig själv
-ställa enkla frågor och förstå enkla svar
-grundläggande grammatik
-tala och skriva på spanska om enkla ämnen
-kultur och samhällsliv där språket talas