Språk

På kursen får du lära dig:
-förstå ord och fraser som rör dina personliga förhållanden
-grammatik
-beskriva din familj, din utbildningsbakgrund och ditt arbete
-samtala om vardagliga ämnen och aktiviteter som ligger nära dig själv
-läsa och skriva enklare texter och meddelanden
-kultur och samhällsliv där språket talas