Språk

På kursen får du lära dig:
- förstå ord och fraser som rör dina personliga förhållanden
- grammatik
- beskriva din familj, din utbildningsbakgrund och ditt arbete
- samtala om vardagliga ämnen och aktiviteter som ligger nära dig själv
- läsa och skriva enklare texter och meddelanden
- kultur och samhällsliv där språket talas
Kostnad för studiebok tillkommer. Välkommen med din anmälan!