Språk

På kursen får du lära dig ...
§ förstå tydligt standardspråk
§ kommunicera i situationer som kan uppstå vid en resa till ett spansktalande område
§ samtala om familj och arbete
§ berätta om drömmar, förhoppningar och mål
§ ge skäl och förklaringar till dina åsikter
Kostnad för studiebok tillkommer. Välkommen med din anmälan!