Språk

På en kurs i spanska på nivån B1 blir du säkrare på det spanska språket. Det är en kurs för dig som redan har grundläggande kunskaper i spanska.

På kursen får du lära dig:

- förstå tydligt standardspråk
- kommunicera i situationer som kan uppstå vid en resa
- samtala om familj och arbete
- berätta om både dåtid och framtid
- ge skäl och förklaringar till dina åsikter

Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen.

För anmälan eller mer information är du varmt välkomna att kontakta oss på 020-120 28 08 eller via vår info-mejl: gavleborg@sv.se

Språktest och nivåskala
Våra kurser i språk är indelade i 6 olika nivåer enligt Europarådets nivåskala för språk. Nivåskalan är ett verktyg där du ges möjligheten att själv bedöma din språknivå innan du väljer kurs.
Gör ett språktest!
https://www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/spraknivatest/