Språk

Det är en kurs för dig som redan har grundläggande kunskaper i spanska. På kursen lär du dig att bli säkrare i vardagliga situationer och föra mer komplexa samtal.
På kursen får du lära dig:
- förstå tydligt standardspråk
- kommunicera i situationer som kan uppstå vid en resa
- samtala om familj och arbete
- berätta om både dåtid och framtid
- ge skäl och förklaringar till dina åsikter
Kostnad för studiebok tillkommer. Välkommen med din anmälan.