Språk

På kursen får du lära dig ...
· fackuttryck
· läsa komplexa texter
· samtala fritt och ledigt
· förklara dina ståndpunkter
· argumentera i problemsituationer
Kostnad för studiebok tillkommer. Välkommen med din anmälan.