Språk


Det här är den tredje kursen i spanska på nivå B2.

Det här är en kurs för dig som har läst spanska B2 del 2 eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper. Du kan redan delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara dina åsikter.

På kursen får du lära dig:
- fackuttryck
- läsa komplexa texter
- samtala fritt och ledigt
- förklara dina ståndpunkter
- argumentera i problemsituationer

Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen.

För anmälan eller mer information är du varmt välkomna att kontakta oss på 020-120 28 08 eller via vår info-mejl: gavleborg@sv.se

Språktest och nivåskala
Våra kurser i språk är indelade i 6 olika nivåer enligt Europarådets nivåskala för språk. Nivåskalan är ett verktyg där du ges möjligheten att själv bedöma din språknivå innan du väljer kurs.
Gör ett språktest!
https://www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/spraknivatest/