Språk

På kursen får du lära dig:
- fackuttryck
- läsa komplexa texter
- samtala fritt och ledigt
- förklara dina ståndpunkter
- argumentera i problemsituationer
Kostnad för studiebok tillkommer. Välkommen med din anmälan.