Språk

Det här är en kurs i avancerad spanska.
Du lär dig att tala obehindrat och att tolka underförstått innehåll i långa texter. Efter kursen kan du använda språket flexibelt och effektivt i både sociala och yrkesmässiga sammanhang.

På kursen får du lära dig:
- förstå långa och komplicerade texter.
- uttrycka dig flytande och spontant.
- ge tydliga beskrivningar av komplicerade ämnesområden.
- anpassa tal och text efter mottagare.
- att med rätt stilnivå skriva klart och välstrukturerat om komplexa ämnen.

Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen.

För anmälan eller mer information är du varmt välkomna att kontakta oss på 020-120 28 08 eller via vår info-mejl: gavleborg@sv.se

Språktest och nivåskala
Våra kurser i språk är indelade i 6 olika nivåer enligt Europarådets nivåskala för språk. Nivåskalan är ett verktyg där du ges möjligheten att själv bedöma din språknivå innan du väljer kurs.
Gör ett språktest!
https://www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/spraknivatest/