Språk

Håll din spanska vid liv! Du får bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna din förmåga att använda spanska otvunget i olika situationer genom lärarledda samtal om olika teman.

Denna kurs är för dig som vill fortsätta bygga på dina kunskaper i spanska. Vi kommer jobba med konversation, grammatik och ordförråd. Huvudfokus läggs på dialog för att du ska känna dig bekväm att använda spanskan redan från början. Men detta varvas givetvis med grammatik för att du ska förstå språkets uppbyggnad. Kursens innehåll kommer att anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen.

Nivå
Kursen riktar sig till dig som läst minst 4-5 terminer spanska tidigare, eller har goda kunskaper.

För anmälan eller mer information är du varmt välkomna att kontakta oss på 020-120 28 08 eller via vår info-mejl: gavleborg@sv.se

Språktest och nivåskala
Våra kurser i språk är indelade i 6 olika nivåer enligt Europarådets nivåskala för språk. Nivåskalan är ett verktyg där du ges möjligheten att själv bedöma din språknivå innan du väljer kurs.
Gör ett språktest!
https://www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/spraknivatest/