Språkcafé, 23/9

Språkcafé, 23/9

Samhälle

Språkcafé i Delsbo. Söndagar 17.00-19.00, start söndag 2 september.
Fika och prata svenska
Läxläsning
Prat om Sverige
Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan lokal, Köpmangatan 24.