Stickcafét återupptas i höst, men i en ny och större lokal. Kämpens hembygdsgård, så att vi kan undvika trängsel. Vi träffas utan särskilda teman och och stickar, slöjdar,pratar,och trivs. Ta md eget fika. Kostnad 25:- . Välkommen.