Hantverk & konst

En stickcirkel för dig som aldrig stickat tidigare. Vi lär oss lägga upp en stickning, göra räta och aviga maskor, maska av en stickning. Material ingår i deltagaravgiften. Medtag gärna stickor av nummer 3,5 eller 4,5 om du har hemma.