Stickstämma med tema dräkter

Stickstämma med tema dräkter

Innehållet i detta program är inte fastställt. Föreläsningen och detta arrangemang genomförs av Hemslöjdsföreningen i samarbete med arrangörerna Region Gävleborg och Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund. Kontakt till Bollnäs-Voxnadalnes Hemslöjdsförening: hemslojdenbovox@gmail.com