Funktionsnedsättning

Under senhösten 2019 erbjuder Afasiföreningen i Gävleborg, tillsammans med Anhörigstöd i Gävle och Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg en studiecirkel för personer med Afasi och dennes anhörig/vän eller annan nära person. Syftet med studiecirkeln är att ge ökad kunskap om Afasi samt möjlighet att samtala med andra i liknande situation.

Upplägg:
Studiecirkeln är upplagd på 6 träffar. Vid träffarna är gäster inbjudna för att prata/ informera om ett specifikt tema. Efter informationen delas gruppen upp, anhöriga och personer med Afasi, för fortsatt samtal och fika.

Några av de teman vi kommer att diskutera är:
* Vad är Afasi?
* Vad finns det för hjälpmedel?
* Hur har vår familj förändrats?
* Finns behov av stöd?

Datum: 25/11, 2/12, 9/12, 13/1, 20/1, 27/1
Tid: 14.30-16.30
Plats: Nygatan 9, Anhörigcenter Gävle

Cirkelledare:
Bosse Jonasson, Afasiföreningen
Christine Nygren, Afasiföreningen
Kerstin Brundin, Afasiföreningen

Anmälan till Marie Bengtsson tel. 026-17 95 32
marie.bengtsson@gavle.se

Sista anmälningsdag: 18/11

Kostnadsfritt