Djur, natur & miljö

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i dikningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett dikningsföretag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer!
I vårt område finns det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla på åkermarken. Det finns också dikningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd.

Målgrupp för cirklarna
Cirklarna riktar sig framförallt till dig som är lantbruksföretagare, anställd maskinförare på jordbruksföretag eller maskinstation, eller på annat vis är aktiv inom de gröna näringarna (till exempel entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken) eller markägare med jordbruksmark.

Om studiecirklarna
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och LRF har fått i uppdrag av Jordbruksverket att höja kunskapen om förvaltning och underhåll av diken hos landets lantbrukare och dikningsföretagare. Uppdraget kommer att genomföras över hela landet med stöd av Jordbruksverket och i form av studiecirklar. Målet med cirkeln är att öka vår kunskap och trygghet kring vad som gäller. Innehållet bygger på Jordbruksverkets nya broschyr 'Underhåll ditt dike för ett rikare odlingslandskap', som alla deltagare kommer att få. Studiecirkeln är kostnadsfri.

Om studiecirkeln i Bollnäs
Vi använder Voxnadalen som ett geografiskt och praktiskt exempel och inleder träff 1 med en fältvandring i området.

Studiecirkeln hålls på tre träffar,
Träff 1 4/8 - Uppstart och fältvandring, samlingsplats i Bollnäs och meddelas i detalj efter anmälan
Träff 2 - Digitalt/Utomhus
Träff 3 - Digitalt/Utomhus
Datum för träff 2 och 3 beslutas av gruppen under träff 1.
Om önskemål finns kan cirkeln förlängas med ytterligare 1-3 träffar.

Fältvandring: Klä dig efter väder och medtag eget fika och rikligt med vätska.

Cirkeln hålls delvis digitalt, möteslänk och mer information skickas ut per mail till dig som anmält dig en tid innan cirkeln börjar.
För att delta behöver du en dator/surfplatta med internetuppkoppling och ljud.
Det är också bra om du har en webkamera (oftast finns den inbyggd) samt hörlurar/headset, för bästa upplevelse.

För mer information om cirkelns innehåll kontakta cirkelledare Pirjo Gustafsson pirjo.gustafsson@lrf.se 010-1844485


Anmälan
Anmäl dig här på hemsidan, alt ring in din anmälan till: 020-120 28 08

Om studiecirkeln är full kan du anmäla dig som reserv, om intresset är stort planerar vi in fler med nya datum.


Studiecirklarna sker med på uppdrag av Jordbruksverket och med stöd från EU:s landsbygdsprogram.


När du gör din anmälan godkänner du De uppgifter om mig och mitt företag som jag lämnar i samband med denna aktivitet används av Jordbruksverket för framställning av statistik och utvärdering av aktiviteten. Samt av Studieförbundet, LRF och Jordbruksverket för administration och redovisning av de studiecirklar, cirkelledarutbildningar och öppna arrangemang som ingår i projektet med studiecirklar om diken. Uppgifterna behandlas elektroniskt och lagras i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Uppgifter kan också komma att användas för att kontakta dig eller lämna erbjudanden från LRF.

Mer information om hur LRF behandlar personuppgifter finner du på deras hemsida:
För icke medlemmar
https://www.lrf.se/om-lrf/om-gdpr/om-pul-ej-medlem/
För medlemmar
https://www.lrf.se/om-lrf/om-gdpr/
Välkommen!