Styrelsekurs; uppdraget, laget & jaget

Styrelsekurs; uppdraget, laget & jaget

Beteendevetenskap

En styrelsekurs för såväl dig som är ny i en styrelse och den mer erfarne
styrelsemedlemmen. Vi går igenom uppdraget som förtroendevald, kravet
på en förening och de olika rollerna i styrelsen.

Datum & tid: 28 april, klockan 9.00-15.30
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Gävle, Drottninggatan 6
Ledare: Jens Öst & My Fransson
Pris: 200 kronor/person (kursmaterial, fika och lunch ingår)
Anmälan: 020-120 28 08, gavleborg@sv.se eller www.sv.se/gavleborg
Meddela eventuella kostpreferenser eller behov vid anmälan.

För frågor om innehåll eller upplägg kontakta My Fransson,
my.fransson@sv.se eller Jens Öst, jens.ost@sv.se