SV-arena med temat: Vår hållbara mat. Projektledare för Matvärden, Ann-Helen Persson En kväll om hållbar mat och framtidens utmaningar. Hur kan du säkerställa att mat produceras med hänsyn till både till miljön och djurs hälsa.
Och hur kan vi komma till rätta med problemet kring till stora matsvinnet?
Plats: Voxnadalens gymnasium, ( Olof Johanssons väg 21 i Edsbyn)
Samtalsledare Emelie Lundin Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg. Välkommen.