Hantverk & konst

På denna kurs får du lära dig att sy en Delsbo eller Bjuråkers folkdräkt från grunden, ändra en befintlig dräkt eller sy något annat i folkdräktens tecken.
Medtag eget material, vid frågor är ni välkomna att kontakta oss.
Kursen är varannan vecka (ojämn vecka).