Musik, teater

Syfte: Stärka barns självkänsla och självförtroende genom drama
Innehåll: Dramaövningar såsom uppvärmning, koncentration, samarbete, improvisation, avslappning.
Ledare: Karin Hildingsson, Dramapedagog
Pris: 150kr (medlemskap i Tingshusteatern ingår)
Sista anmälningsdag 27:e mars