Växa som person och våga ge plats i grupp!
Dramaövningar såsom uppvärmning, koncentration, samarbete, improvisation, avslappning
Delsbo tingshus
med början 16 aug