Teckenspråk för nybörjare (intresseanmälan) VT-18 BOLLNÄS

Teckenspråk för nybörjare (intresseanmälan) VT-18 BOLLNÄS

Språk

Teckenspråk för dej som är nybörjare. Inga förkunskaper krävs.Kursen passar även bra för föräldrar, anhöriga och personal som vill lära sig grunderna i teckenspråkets uppbyggnad och struktur.