Språk

Det här är en nybörjarkurs i turkiska. Du lär dig att klara enkla vardagssituationer som att fråga om vägen och presentera dig. Efter bara ett par kurstillfällen kan du säga några meningar på turkiska. Din lärare har turkiska som modersmål eller motsvarande kunskaper. Läraren har i regel en akademisk examen och goda pedagogiska kunskaper. Turkiska med en erfaren lärare ger dig möjligheten att utvecklas snabbare.

På kursen får du lära dig:
- vanliga ord och enkla fraser
- berätta om dig själv
- ställa enkla frågor och förstå enkla svar
- grundläggande grammatik
- tala och skriva om enkla ämnen
- kultur och samhällsliv
Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen.