Språk


Håll din tyska vid liv! Du får bygga upp ditt ordförråd och samtidigt träna din förmåga att använda tyska otvunget i olika situationer genom lärarledda samtal om olika teman.


Förkunskaper
Det här en kurs för dig som har kunskaper på A2 nivå i tyska enligt Europarådets nivåskala. Du bör känna igen dig i följande beskrivning.
Jag kan förstå enkla fraser och vanliga ord som rör personliga förhållande och jag kan kommunicera i enkla sammanhang.
Gör gärna vårt språktest för att bedöma dina förkunskaper.

Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. .

För anmälan eller mer information är du varmt välkomna att kontakta oss på 020-120 28 08 eller via vår info-mejl: gavleborg@sv.se

Språktest och nivåskala
Våra kurser i språk är indelade i 6 olika nivåer enligt Europarådets nivåskala för språk. Nivåskalan är ett verktyg där du ges möjligheten att själv bedöma din språknivå innan du väljer kurs.
Gör ett språktest!
https://www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/spraknivatest/