Språk


Konversationskurs i lätt tyska för dig som vill utveckla dina språkkunskaper genom livesända lektioner, där du kommunicerar direkt med din lärare och dina kurskamrater på tyska.


Förkunskaper
Det här en kurs för dig som har kunskaper på A2 nivå i tyska enligt Europarådets nivåskala. Du bör känna igen dig i följande beskrivning.
Jag kan förstå enkla fraser och vanliga ord som rör personliga förhållande och jag kan kommunicera i enkla sammanhang.
Gör gärna vårt språktest för att bedöma dina förkunskaper.

Övrig information
Inför din första lektion kommer du som deltagare att få e-post/information om hur du kopplar upp dig till Teams/Zoom. Du behöver ha en kamera och hörlurar med mikrofon för att kunna medverka på kursen.

Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen.

För anmälan eller mer information är du varmt välkomna att kontakta oss på 020-120 28 08 eller via vår info-mejl: gavleborg@sv.se

Språktest och nivåskala
Våra kurser i språk är indelade i 6 olika nivåer enligt Europarådets nivåskala för språk. Nivåskalan är ett verktyg där du ges möjligheten att själv bedöma din språknivå innan du väljer kurs.
Gör ett språktest!
https://www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/spraknivatest/