Humaniora

Du är varmt välkommen till
”Rullande pennan” - det mobila skriv- och berättarkaféet


Så här ser vårt upplägg ut:
”Rullande pennan” består av öppna träffar runtom i Gävle, dit alla är välkomna att låta sig inspireras av platsen samt delta i kreativt skrivande och berättarövningar kring stort och smått. Varje träff är fristående och man behöver inte anmäla sig.
Träffarna hålls av konstnär och poet Liselotte Fluhr som vid varje träff leder gruppen i olika övningar utifrån den specifika träffens tema. Ofta medverkar också en inbjuden gäst som har en koppling till platsen, och som hjälper till att inspirera.
Inga förkunskaper krävs för att delta i ”Rullande pennan”. Deltagarna som kommer till träffen möts där och då, för att få en kreativ stund tillsammans och för att lyssna på varandra och för att få chansen att bli lyssnad på. Träffarna sker under devisen att alla människor har en egen historia att berätta.

”Rullande pennan” har ingen deltagaravgift och alla är välkomna. Detta går också att hitta på www.sv.se/gavleborg eller på Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborgs Facebook-sida.

Tillsammans skapar vi samtalet – skriv, berätta och gestalta!

Inspiratör:
Jan Stene konstinstendent
(Utställning: fotografier av Lennart Nilsson)


Datum/tid:
24 nov 2022 kl.18.00-20.00

Plats:
Gävle Konstcentrum
Adress: Kungsbacksvagen 32, 802 67, Gavle

För mer information: Pervin Mattsson, Studieförbundet Vuxenskolan 070-360 13 79 eller pervin.mattsson@sv.se

Rullande pennan genomförs i samarbete med Gävle kommun.