Samhälle

Centerpartiet har gjort ett framgångsval och tar nu många platser fullmäktigeförsamlingar, styrelser och nämnder runt om i länet.
Det är det dags att få en introduktion och därför bjuds du som är förtroendevald in till utbildning nyvald. Den är en introduktion och grundläggande utbildning kring rollen som förtroendevald.

Hans Jonsson och Jonas Rask Samuelsson tar er gemensamt genom dagens alla pass.

Bland annat går vi igenom:
Vårt demokratiska system
• Kommunens organisation
• Arbetsordning och reglemente
• Lagar som styr verksamheten
• Politiker och tjänstemän – olika roller
• Centerpartiets organisation
• Laget och jaget


Hålltider under dagen:
Ankomst från 9:30 och då bjuds det fika
Lunch klockan 12:00
Eftermiddagsfika klockan 14.15
Avslut klockan 16:00