Media & kommunikation

Att skriva för att nå ut med information om föreningens verksamhet och att skapa intresse och
engagemang genom medlemsblad, insändare och sociala medier kan kännas svårt.
Att våga prova är en bra början!

Under den här träffen pratar vi om skrivandets möjligheter och utmaningar. Vi värmer upp för att ta oss över tröskeln och får fart på pennorna genom korta skrivövningar.
Genom reflektion och erfarenhetsutbyte lägger vi grunden till en idébank som du kan ta med dig hem och bygga vidare på.

Du behöver inga särskilda förkunskaper för att delta, och under kvällen är det upp till dig om du vill dela med dig av det du skriver under våra gemensamma övningar.

Ledare för träffen är Annakarin Arveheden, kommunikatör SV Gävleborg.

Kvällen är gratis för medlemmar i samverkande föreningar. Meddela vilken förening du tillhör vid anmälan. Kom även ihåg att lämna din mailadress så att vi kan skicka möteslänken till dig.