Hantverk & konst

Ulf Ivar Nilsson, journalist, satirtecknare och författare.
Utställning av satirteckningar "Vi och dom" som visas under perioden 3 mars till 24 mars på Hille bibliotek, Gävle.
Välkomna!