Samhälle

Välkommen till en utbildning i Kristdemokrati. Utbildningen riktar sig till alla medlemmar men främst till dig som är ny i ditt uppdrag, ny som medlem eller dig som vill fördjupa din kunskap om vår ideologi och våra värderingar. Utbildningen kommer att innehålla föreläsningar av aktuella och kompetenta föreläsare kring följande teman. Ideologi, Familj & Gemenskap, Vård & Omsorg, Skola & Utbildning, Landsbygd & Självförsörjning, Lag & Rätt, Försvar, Näringsliv & Energi, Ekonomi, Miljö & Klimat, Kultur, EU.
Utbildningen pågår från hösten 2020 till våren 2021 och avslutas med en studieresa med sikte på Bryssel och EU.
Utbildningen är kostnadsfri med undantag för den avslutande studieresan då viss del av resan kan behöva betalas av deltagaren själv. Krav på viss närvaro för studieresa och godkänd utbildning.
En del av träffarna kan pga corona komma att vara digitala