Data & IT

För dig som är nyfiken på att lära dig använda skrivprogrammet Word i din bärbara dator.
Deltagarna tar med egen dator där skrivprogrammet Word finns installerat.
Kursen pågår under en halvdag.

När du lär dig fler av funktionerna i Word kommer att uppleva att det blir enklare - och inte minst roligare - att arbeta I Word, samtidigt blir dina dokument både mycket bättre och snyggare. I den här kursen lär dig de allra viktigaste grunderna i Word, tillsammans med ett stort antal praktiska funktioner som gör att du kan arbeta effektivare i Word.