MITT VAL 2018

Mitt Val – för ett ökat valdeltagande hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

Nu ger vi alla kommuner i Gävleborgs län ett verktyg att erbjuda sina medborgare med intellektuell funktionsnedsättning så att de ska kunna delta i valet på samma villkor som alla andra.

Mitt Val är en studiecirkel där man lär sig om valet och den svenska demokratin. Via ett politikerseminarium med lokala politiker som vi ordnar inom ramen för upplägget kan deltagarna också ställa sina frågor och få svar på ett begripligt sätt. Syftet med studiecirkeln är att fler ska lära sig om demokratins struktur, partierna och valet, få möjlighet att göra sin röst hörd och slutligen delta i valet. Målgrupp för denna studiecirkel är personer som vill ha eller behöver lättläst information. Studiematerialet är skrivet på lättläst svenska och anpassat med bildstöd och/eller inläst för den som behöver.

Vi tillhandahåller upplägg, utbildade ledare, material samt lokaler. När vi kan samverka med en kommun innebär detta även att målgruppen inte behöver betala någon deltagaravgift - utan får det stöd som de har rätt till för att kunna delta i valet 2018.

Start: April/Maj 2018 ● Antal platser per studiecirkel: 8–10 deltagare
Upplägg: 8 tillfällen per studiecirkel ● Pris per studiecirkel: 9 600 kronor (före ev. nationellt stöd)

Välkommen att kontakta oss för att boka Mitt Val i er kommun:

Emelie Lundin ● emelie.lundin@sv.se ● 026-456 17 92