MITT VAL 2019

Mitt Val – för ett ökat valdeltagande i EU-valet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

Under 2018 gav vi alla kommuner i Gävleborgs län ett verktyg att erbjuda sina medborgare med intellektuell funktionsnedsättning så att de skulle kunna delta i valet på samma villkor som alla andra.

Mitt Val är en studiecirkel där man lär sig om våra val och den svenska demokratin. Via ett politikerseminarium med lokala politiker som vi ordnar inom ramen för upplägget kan deltagarna också ställa sina frågor och få svar på ett begripligt sätt. Syftet med studiecirkeln är att fler ska lära sig om demokratins struktur, partierna och valet, få möjlighet att göra sin röst hörd och slutligen delta i valet. Målgrupp för denna studiecirkel är personer som vill ha eller behöver lättläst information. Studiematerialet är skrivet på lättläst svenska och anpassat med bildstöd och/eller inläst för den som behöver.

Vi har tillhandahållit upplägg, utbildade ledare, material samt lokaler. När vi kunnat samverka med en kommun har det inneburit att målgruppen nåtts på ett bättre sätt samt att man inte behövt betala någon deltagaravgift - utan får det stöd som de har rätt till för att kunna delta i våra demokratiska val

Under maj 2019 erbjuder vi aktiviteter kring EU-valet på lättläst svenska.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer om Mitt Val i er kommun:

Emelie Lundin ● emelie.lundin@sv.se ● 026-456 17 92