Tillbaka

Attention Söderhamn sprider kunskap och förståelse

Marschaller och eldkorgar lyser upp längs vägen från parkeringen och hela vägen upp i pulkabacken på Hällmyra. Föreningen Attention Söderhamn bjuder på grillkväll i samband med världsdagen för psykisk hälsa och temaveckan Kraftsamling psykisk hälsa Gävleborg.

”Det är tredje året vi gör det här”, berättar Agneta Högberg som är en av de ideellt engagerade styrelsemedlemmarna som startade lokalavdelningen 2019.

Attention Söderhamn tillhör Riksförbundet Attention – en intresseorganisation som arbetar för ett fungerande liv och bättre villkor för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga.

”Uppgiften är att sprida kunskap och förståelse i samhället”, säger Erika Lähde.

Precis nedanför pulkabacken pågår en fotbollsmatch mellan barn i olika åldrar medan grillarna blir varma och tillbehören dukas upp på borden. Ungefär 20 personer har samlats den här kvällen. De allra flesta är styrelsemedlemmar och deras familjer.

”För mig som anhörig är det här jätteviktigt”, säger en av föräldrarna som är på plats. ”Att få träffa andra med liknande erfarenheter samtidigt som barnen kan leka”.

I likhet med många andra ideella föreningar och intresseorganisationer upplever Attention Söderhamn att det kan vara svårt att få in aktiva i föreningen, både som medlemmar och till styrelsen. Caroline Olofsson, vice ordförande, tror att en anledning kan vara att man inte vågar gå ut och ta kontakt, man tar sig inte iväg.

Men den som vill och vågar blir välkomnad med öppna armar, lovar styrelsen. Att komma in i ett sammanhang betyder så mycket och gemenskapen är A och O i föreningen.

Föreningen har testat lite olika aktiviteter under åren: Grillkvällar, cafékvällar och föräldragrupp, till exempel. Just nu ligger den praktiska verksamheten tillfälligt vilande.

”Vi kan inte springa på alla bollar utan nu fokuserar vi på att nå ut och att synas” säger Agneta Högberg.

Caroline Olofsson, vice ordförande.

Attention Söderhamn medverkar när de har möjlighet och blir inbjudna till olika informationsträffar, samverkansmöten och evenemang. Det kan handla om exempelvis andra föreningar, föreningsnätverk, kommun, region och olika evenemang. Ett av de senaste exemplen är Tillgänglighetsrådet.

”Vi vill gärna vara med men det är svårt när det mesta förläggs till dagtid” säger Caroline Olofsson.

Tommy och Kennet har koll på grillen.

Attention Söderhamn samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan sedan starten.

”Vi valde SV eftersom de är bra på funktionsrätt” säger Agneta Högberg. ”Den stöttning vi får av studieförbundet är jätteviktig. Vi får låna lokal, vi har gått deras styrelseutbildning, vi får hjälp med att trycka upp saker och vi får följa med på olika projekt”.

Ett färskt exempel på nätverkande är En dag för psykisk hälsa som arrangerades på CFL i Söderhamn tidigare i höstas. Under en hel dag samlades föreningar, kommunala verksamheter och olika studieförbund för inspiration, mingel och föreläsningar. Attention Söderhamn var där som utställare.

”Vi hoppas att det vi gör ska göra skillnad” säger Agneta Högberg. ”Det börjar väckas ett intresse även hos politikerna nu, så vi är på gång”.