Tillbaka

"Man blir som en familj"

Högläsning, reflektion och gemenskap

Bokcirkeln är en riktig klassiker i folkbildningssammanhang. Även om du själv aldrig varit med i en bokcirkel så känner du säkert någon som är det, via ett studieförbund, bibliotek, en bokhandel, förening eller i ett kompisgäng som träffas hemma hos varandra.

Att läsa samma bok och sedan diskutera den tillsammans med andra är att göra en gemensam resa, med olika bagage och förväntningar. Var och ens unika associationer och erfarenheter bidrar till den egna tolkningen och läsupplevelsen. Samtalen som följer kan bli både överraskande och lärorika. De kan leda till nya tankar, förståelse för andra och en fördjupad gemenskap.

Just nu finns över 30 aktiva bokcirklar som genomförs i samverkan med SV Gävleborg. En av de föreningscirklar som möts i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler är SPF Seniorerna Bollnäs.

Bokcirkeln SPF Seniorerna Bollnäs: Karin Skogh, Käthie Sundin, Elisabeth Smithies, Kerstin Lindé, Marie-Louise Svensson, Elsa Kuttainen, Inga-Britt Vest, Ulla Sjöstedt och Lillemor Thim.

Karin Skogh är cirkelledare sedan några år tillbaka.

”Det är roligt att vara ledare, men vi hjälps ju åt” säger hon.

Kerstin Lindhé är den som varit med längst i det här gänget, ungefär 14 år.

”Det är väldigt trevligt att läsa tillsammans och det ger mer än att läsa ensam” säger Kerstin.

Elisabeth Smithies som gick med i bokcirkeln som ett sätt att lära känna människorna i sin nya hemstad, håller med:

”Det ger så mycket att vara med, både för intresset att läsa och för valet av böcker. Det är lätt att snöa in på vissa genrer när man väljer själv”.

Bokcirkeln väljer ut sina böcker tillsammans. Ibland blir det skönlitterärt, ibland fakta, en biografi eller en memoar av någon känd person.

”Längre tillbaka läste vi om olika landskap och gjorde resor. Vi var till Bohuslän, Jämtland och Lappland bland annat” berättar Kerstin.

”Vi lever så många liv inuti våra liv, mindre liv med människor som kommer och går, vänner som försvinner, barn som växer upp, och jag förstår aldrig vilket av mina liv som är själva ramen”.

Just nu är det Ia Genbergs roman Detaljerna man träffas kring och turas om att läsa högt ur under torsdagsträffarna. Var och en läser några sidor innan det blir nästas tur.

”Jag har förstått att det är lite ovanligt att läsa högt” säger Ulla Sjöstedt, som är den nyaste deltagaren i cirkeln.

”Men om det är tjocka böcker får vi hemläxa” berättar Inga-Britt Vest.

En högläst text kan upplevas annorlunda än en skriven, för den som är mottagare. Och för den som ska läsa högt för gruppen kan det bli både en utmaning och en positiv upplevelse.

”Det är stärkande att läsa högt” säger Karin Skogh. ”Man har ju minnen kvar från skoltiden då man skulle läsa högt och hålla föredrag för klassen…”.

”Man behåller språket” säger Lillemor Thim.

”Och svär inte lika ofta” flikar Ulla in med ett skratt.

Ulla som bodde i USA i många år brukar stå för expertisen när det kommer till engelska ord.
Uttal av namn, platser och svåra ord och dialekter hjälps gruppen annars åt med under läsningen.

Pausgympa med stretch får fart på blodcirkulationen och mjukar upp kroppen efter en stunds stillasittande.

Studiecirkeldeltagare brukar säga att just samtalet och mötet kring ett gemensamt intresse är det som betyder mest. SPF Seniorerna Bollnäs bokcirkel träffas en gång i veckan tio gånger per termin. Många av deltagarna har varit med länge och känner varandra väl vid det här laget.

”Man blir som en familj” säger Käthie Sundin.