Materialbank: Bildstöd

Här har vi samlat bildstöd för bättre kommunikation med någon med afasi.
Bilderna är fria för dig att ladda ned, skriva ut och använda.

Klicka på rutorna här nedanför för att se och ladda ned respektive bild.

Widgitsymboler © Widgit Software 2022/Symbolbruket AB | www.symbolbruket.se