Musik som brobyggare

äldrekvinna

För en förbättrad kommunikation med och kring personer med demenssjukdom
”Musik som brobyggare” är ett treårigt projekt genom Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg i samarbete med Gävle Demensförening, Omvårdnad Gävle och SPF Seniorerna Ankaret Gävle. Projektet finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Projektet ska genom musik som verktyg och brobyggare skapa en förbättrad kommunikation med och kring personer med demenssjukdom - samt främja en gemensam syn kring situationen för den demenssjuke mellan anhöriga/närstående, volontärer och personal.

I projektet ska musik som verktyg användas i den demenssjukes vardag på ett nytt sätt. Individen står i centrum, d.v.s. det handlar inte om aktivitet i grupp. Musik kommer inte heller att användas i underhållningssyfte, utan blir en omvårdnadsåtgärd utifrån individens behov och används som ett sätt att kommunicera.

Projektledare
Siv Nyberg
073- 066 14 01 
siv.nyberg@sv.se 

Aktuella händelser!
Här kan du ta del av projektets sammanfattade delrapport för 2017. Läs mer här!

 

msb_logo