Program måndag 4 oktober

Sagovandring på Hoberget för förskolebarn.
Ansvar: Svenska Kyrkan.
 

11.00 Promenad, discgolf, träning på Hoberget.
Ansvar: Projekt Mindset SV Gävleborg.
 

13.00-15.00 Korvgrillning och gemenskap med RSMH Bollnäs och SPES Gävleborg
Föreningarna bjuder på korv med bröd.
Plats: Hoberget, Bollnäs.
Anmälan: Sker senast dagen innan till RSMH Bollnäs, tfn 072-236 92 95

Digitalt arrangemang: Kortfilm om arbete för ökat brukarinflytande, Hudiksvall. 

Film om det viktiga och kreativa arbete som Sofia Groth, Fredrik Nygren och Helena Holm  just nu bedriver i Hudiksvalls kommun med stöd av Samordningsförbund Gävleborg. 

Länk till filmen: Egenmakt - en förstudie i Hudiksvall för ökat brukarinflytande - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

 

17.00-19.00 Digital föreläsning: Uppdrag Frisk

Föreläsare Caroline och Sofie från Frisk&Fri Gävleborg

Plats: Zoom

Uppdrag: Frisk är en föreläsning för dig som vill lära dig mer om ätstörningar. Målet med utbildningen är att ge dig ökad kunskap om tidiga varningssignaler på ätstörningar, lyfta faktorer som kan bidra till ätstörningar och ge dig redskap för att bemöta någon du är orolig för.

Uppdrag: Frisk vill också bidra till insikter om hur det går att förebygga att någon drabbas. Till grund för materialet ligger Frisk & Fris samlade kunskap, med egen erfarenhet av ätstörningar och tillfrisknande som bas – ett unikt perspektiv utifrån att ha varit drabbad eller närstående. Föreläsningen utgår även från forskning och intervjuer med experter.

Frågestund ingår.

Anmälan till SV Gävleborg på tfn 020-120 28 08 eller via denna länk:

Digital föreläsning av Frisk&Fri Gävleborg: Uppdrag frisk - SV Gävleborg