Program söndag 10 oktober

Stora Retorten, gasklockorna i Gävle samt digital livesändning på Psykiatriveckans Facebooksida

12:00 Välkomstmusik av Rikard Falk 
Rikard Falk spelar irländskmusik med en blandning av svenska klassiker. Det är viktigt att vi får glädjas åt något i denna tid. 

12:30 Föreläsning av och med Hans Östman:
Psykisk ohälsa på grund av fel åtgärd

Hans Östman, (H)järnkollsambassadör, föreläser om sitt liv med Asperger syndrom. I sitt föredrag berättar Hans om hur livet var när han fick sin diagnos. Diagnosen fick Hans ganska sent i livet, när han var 28 år gammal.

Hans berättar om erfarenheten av att ha ett arbete utan att vara öppen med sin diagnos för arbetskamraterna på arbetsplatsen. Under sin uppväxt upplevde Hans att många trodde att han var precis som alla andra, men diagnosen Asperger gjorde att Hans upplevelser skiljde sig från normen.

Under hela sin uppväxt har Hans upplevt många missuppfattningar. Han har även upplevt mobbing och att bli utfryst på arbetsplatser och i skolan. Mobbningen och utfrysningen som har Hans har upplevt ledde till att han isolerade sig under en tid under i sitt liv. Det är inte så vanligt att personer med Asperger syndrom har en yrkesutbildning men det har Hans. Hans är redovisningsassistent även om han inte har fått arbetat som det. 

Hans har arbetat mycket i föreningslivet vilket har hjälpt honom ur isolering, föreningslivet har även givit honom många varierande kunskaper. 

Hans har också föreläst för blivande speciallärare och berättat om sina erfarenheter av grundskolan. De har också fått tagit del av Hans tips hur man kan undervisa elever med Asperger syndrom. 

13:30 Paus med möjlighet att lära känna föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg 
Alla föreningar i föreningsnätverket för psykisk hälsa kommer finnas i lokalen och presentera sina verksamheter. 

13:50 Panelsamtal “Våga prata om psykisk ohälsa” 

14:35 Paus med möjlighet att lära känna föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg 
Alla föreningar i föreningsnätverket för psykisk hälsa kommer finnas i lokalen och presentera sina verksamheter. 

14:45 Malin Ruthz “Att leva med Komplex PTSD och självskadebeteende”  
Genom musik och berättelser kommer jag försöka ge en bild av hur det är att leva med Komplex PTSD och självskadebeteende.

Jag kommer berätta om hur det känns att bli dömd på förhand, om att inte bli trodd på eller bli tagen på allvar för att man ser ut på ett visst sätt. Med hjälp av en gitarr och mina egna låtar kommer jag ge er en annorlunda föreläsning som börjar på 1600-talet och avslutas med en tiger.