SV Arena

SV Arena är en mötesplats för aktuella samhällsfrågor, som vi driver runtom i Gävleborg. Det kan handla om globala eller lokala ämnen, och vi ställer olika persperktiv och vinklingar mot varandra. Ofta har vi en panel med olika röster som får spegla olika sidor av en diskussion.
Vi bjuder så klart även in allmänheten att delta i samtalet - eller bara lyssna om man hellre föredrar det.

SV Arena är en plats för de frågor och ämnen som vi tycker är viktiga och som vi upplever som angelägna. Frågor som lever och som vi behöver lyfta för att öka vår förståelse och vår insikt inför det som händer runtomkring oss. Samtal som stärker vårt förhållningssätt som aktiva medborgare.

Alla är välkomna och ofta har vi även en eller flera gäster som medverkar och som har en anknytning till det aktuella ämnet.

Här publicerar vi inbjudningar till kommande SV Arena-arrangemang löpande. Håll utkik!