Stadsvandring / I afton damernas

21 maj
Följ med Ingela Eek på en vandring med fokus på de kvinnliga Göteborgsprofilerna Ann-Ida Broström, Emma Jacobsson, Elfrida Andrée, Christina Hall och några till.
Anmälan >>

Tid: 18.00 • Plats:
Entré: 100 kr

Stadsvandring / Haga II

22 maj
Kent Andersson guidar oss vidare i den forna arbetarstadsdelens kvarter och dess svunna tider. Vandringen är en fristående fortsättning på Kents tidigare Hagavandring.
Anmälan >>

Tid: 13.00 • Plats:
Entré: 100 kr

Stadsvandring / Kvibergs Kyrkogård

23 maj
En historisk vandring på Kvibergs Kyrkogård med Carl T. Ek. Här vilar såväl Torgny Segerstedt som Bildsköne Bengtsson och här finner man också brittiska, tyska och finska krigsgravar från de båda världskrigen. Vi besöker även den urgamla labyrinten strax söder om kyrkogården. (Eftersom labyrinten är lite besvärlig att ta sig till har vi lagt den på slutet.)
Anmälan >>

Tid: 18.00 • Plats:
Entré: 100 kr

Stadsvandring / Ängårdens trädgårdsstad

27 maj
Under promenaden i Änggården bekantar vi oss närmare med de tankar och idéer, som under det sena 1800-talet gjorde att begreppet Trädgårdsstaden blev ett alternativ till de ofta ohygieniska bostäder som byggdes för en snabbt växande befolkning. Trädgårdsstadens idéer kom att förverkligas i flera av Europas stora industristäder, så även i Göteborg och inte minst i Änggården. Guide: Palle Larsson.
Anmälan >>

Tid: 18.00 • Plats:
Entré: 100 kr

Stadsvandring / Friedländerska kyrkogården på Hisingen med Carl T. Ek

27 maj
Kyrkogårdsvandring med Carl T. Ek. Bakom vanliga bostadshus på Hisingen gömmer sig Göteborgs minsta, minst kända och därtill enda privatägda kyrkogård, den Friedländerska kyrkogården. Men trots det så har den mycket spännande att berätta. Wolf Friedländer med familj flyttade till Göteborg från det då svenska Stralsund år 1810. Familjen var judisk, men de båda sönerna Philip och Niclas konverterade senare till kristendomen. Å 1836 ropade Niclas in Bäckebols gård på en offentlig auktion, och det är på den gårdens mark som Göteborgs enda familjekyrkogård anlades.
Anmälan >>

Tid: 18.00 • Plats:
Entré: 100 kr

Stadsvandring / Albert Lilienbergs Kungsladugård

28 maj
Med Kungsladugård kom kanske stadsingenjören Albert Lilienberg längst i sin strävan med "att göra stadsplanerna vackra var ett med att göra dem förnuftiga, d.v.s, taga hänsyn till de bestående förhållandena, terrängen, trafiken, solen och vinden. Det vart år i den svenska stadsanläggningskonsten." Citatet kommer från AL:s artikel Svenska stadsanläggningskonsten under de senaste 50 åren."
Guide: Lars Persson
Anmälan >>

Tid: 18.00 • Plats:
Entré: 100 kr

Stadsvandring / Det Judiska Göteborg - Nyinsatt

28 maj
Det Göteborg som vi ser idag, hade inte varit samma stad utan den judiska befolkningen. Sedan 1700-talet har gruppen varit en del av stadens utveckling och berättelse. Tillsammans med Tom Schulewitz vandrar vi från Palace-huset till Haga med flera intressanta stopp som Stora Nygatan, Synagogan, Bastionsplatsen och Vasastan.
Anmälan >>

Tid: 18.00 • Plats:
Entré: 100 kr

Stadsvandring / Från Carlandersplatsen till Korsvägen

3 juni
Carl T. Ek tar med oss på en vandring från Carlandersplatsen till Korsvägen. Vi kommer att få höra om den medeltida Eklanda by, gamla Krokslätt, Göteborgs galgbacke, Carlanderska Sjukhuset, ett landeri samt minnet av Göteborgs förste lokalhistoriker.
Anmälan >>

Tid: 18.00 • Plats:
Entré: 100 kr

Stadsvandring / Bakom lyckta dörrar I - Hemliga sällskap och ordnar

4 juni
Hemliga sällskap och ordnar har alla hört talas om. Men vilka finns, var finns de och vad är det som sker bakom de lyckta dörrarna? Vi vandrar bland Vasastans ordens- och klubbhus och får veta mer om de sällskap som huserar där, och kanske även något om deras hemligheter. Guide för vandringen är Carl T Ek.
Anmälan >>

Tid: 18.00 • Plats:
Entré: 100 kr