SFI och asylverksamhet

Alma folkhögskolas kurser i svenska för invandrare (SFI) riktar sig till dig som har annat modersmål än svenska. Vi har även samarbete med UCI (Utbildningscenter för integration) där du som ännu inte har ett svenskt personnummer kan börja studera flera kurser.

Alma folkhögskola har lärare med lång erfarenhet från SFI, både infödda och med annan kulturell bakgrund. Detta ger fördelar i mötet mellan människor men också möjligheten att ge språkstöd på olika modersmål.

På Alma folkhögskola läser du samma kurser i SFI och får samma betyg som om du valt att gå kurser i SFI som kommunen arrangerar.
Alma folkhögskola har dessutom ingen kö till SFI. Du behöver alltså inte vänta på att få en plats utan kan sätta igång att studera med en gång.

Läs mer: Kurser i SFIAnsökan till SFI

Information in English

För mer information
Alma folkhögskola Göteborg
Besöksadress: Örngatan 6 vid Redbergsplatsen
Telefon: 031-707 48 30 • E-post: info@almagbg.se
www.almasfi.se
www.facebook.com/AlmaFhskSVGbg

 Alma Folkhögskola Göteborg