Ansökan för asylsökande och långtidsarbetslösa

Här kan du som asylsökande eller långtidsarbetslös ansöka till våra kurser inom det svenska språket och samhällsorienterande kurser. Kurserna är kostnadsfria och erbjuds med start löpande.

Varmt välkommen med din anmälan!

Here, as an asylum seeker or long-term unemployed, you can apply for our courses in the Swedish language and community-oriented courses. The courses are free of charge and are offered on an ongoing basis.

Welcome with your registration!

Ansökan

Jag vill ansöka till: / I want to apply to:
Swedish skills / Kunskaper i svenska
Compensation for internet / Ersättning för mobildata