Kurser i SFI

Alma folkhögskolas kurser i svenska för invandrare (SFI) riktar sig till dig som har annat modersmål än svenska. På Alma folkhögskola i Göteborg kan du läsa svenska för invandrare (SFI) studieväg 2 och 3 samt kurserna B, C och D. Du får träna på att läsa, skriva, lyssna och prata. Du får också lära dig om det svenska samhället, kulturen och arbetslivet. Vi gör också studiebesök på olika platser i Göteborg för att träna språket i vardagliga situationer.

SFI på dagtid
Väljer du att läsa på dagtid erbjuds du 15 timmar lärarledd undervisning per vecka. Lektionerna pågår på förmiddagarna klockan 9-12. Utöver det finns möjlighet att läsa extra tid på egen hand i våra lokaler.