Tillbaka

Vill du läsa sagor för barn?

Är du intresserad av att läsa sagor för barn?

Tänk dig att få sitta och prata, läsa sagor och kanske sjunga tillsammans med en liten grupp förskolebarn. Både du och barnen mår bra av det och det kan hjälpa dem att bli intresserade av böcker, få ett bättre ordförråd och t o m ett bättre skolresultat senare i livet.
Detta är vad våra sagoläsare gör varje vecka.

Kontakta Föreningen Allas Barnbarn Göteborg
Annika Ackert
0705 930 930