Tillbaka

Asylverksamhet

SV Göteborg arrangerar årligen ett stort antal studiecirklar i svenska och samhällsorientering för ca 300 asylsökande.

SV bedriver med statsbidrag från Folkbildningsrådet sedan 2016 en omfattande verksamhet riktad mot asylsökande i samarbete med föreningen UCI - Utbildningscenter för Integration ( www.uci.se).

Med finansiering från Länsstyrelsen och inom satsningen ”Tidiga insatser för asylsökande” (TIA), har SV Göteborg de senaste åren drivit tre framgångsrika projekt där arbetet har varit att på flera olika sätt stötta integrering och inkludering av asylsökande.

Just nu pågår projektet ”Vägen in till integration och arbete” vars syfte är att erbjuda kompletterande insatser till de språk- och samhällskurser som vi redan erbjuder. Dessa insatser har för mål en hälsosam utveckling av den egna individen, psykiskt, fysiskt och socialt. Dessutom erbjuds aktiviteter för att underlätta deltagarnas etablering på den svenska arbetsmarknaden. Samhällsorientering, datakunskap och CV-skrivning ligger i fokus och pågår dagtid. Fr.o.m. 2020-01-13 erbjuds vissa kurser även kvällstid. Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering utgör bärande, integrerade delar i all vår verksamhet. Tonvikt ligger på kvinnors- och barns rättigheter, de sociala koderna, samhällsnormer samt att motverka kvinnliga/manliga stereotyper och hedersrelaterat våld. 

För information och anmälan, vänligen maila shiva.aram@sv.se alternativt  info@uci.se eller ring 0720-52 36 42.

I samarbete med Alma Folkhögskola erbjuder vi SFI verksamhet. För mer information och anmälan: http://www.alma.fhsk.se/sfi/goteborg/

2020 satsar vi mer på arbetsmarknad med möjlighet till stöd och matchning mot arbete via Alma Folkhögskola.