Tillbaka

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning är en särskilt viktig målgrupp för SV. Syftet med SVs verksamhet är att genom folkbildningens pedagogik och innehåll ge möjlighet för målgruppen att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. SV skall ge personer med funktionsnedssättning möjligheter att delta i studiecirklar och kulturarrangemang på egna villkor.

SV har lång erfarenhet av verksamhet som riktar sig till personer med:

  • Utvecklingsstörning
  • Demenssjukdom
  • Afasi
  • Psykisk funktionsnedsättning
  • Fibromyalgi
  • Parkinsons sjukdom
  • Autism
  • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Studiecirklar
SV anordnar studiecirklar inom bland annat samhälls- och vardagskunskap, estetisk och skapande verksamhet, kost och hälsa, datorkunskap, dans och rörelse, sång och musik samt teater. Studiecirklarna genomförs av kunniga cirkelledare med ämnes- och ledarkompetens i SVs och andra föreningars lokalar, på vård-, äldre- och gruppboenden samt daglig verksamhet. Studiecirklar erbjuds både dag- o kvällstid.

Ladda ner studieprogrammet för 2017-2018

Verksamhet tillsammans med personal och närstående
SV anordnar också många studiecirklar, föreläsningar och studiedagar tillsammans med personal och närstående. Exempel på sådan verksamhet är IT-ombud, Läsombud, Teckenkommunikation, Lyfta tillsammans och Inför skolstarten.

För mer information kontakta: Per Lycke, verksamhetsutvecklare funktionsnedsättning, Tel: 031-707 18 12, E-post: per.lycke@sv.se