Tillbaka

Verksamhet för personer med funktionsvariation

SV har kurser för dig som har en intellektuell funktionsvariation.
Kurser både på dag- och kvällstid.
Vi har kurser i många olika ämnen, bland annat:
• Engelska
• Data
• Matlagning
• Dans
• Teater
• Körsång
• Natur
• Rock & Pop

För dig som är anhörig till en person med en funktionsvariation har vi kurser och samtalsgrupper. Vi har även utbildningar för personal i ämnet TAKK (Tecken som stöd).

Vi har gjort ett program med alla våra kurser. Där kan du läsa om hur långa kurserna är, när de startar, och hur mycket de kostar.
Ladda ner studieprogrammet för hösten 2020

Om du har frågor, eller vill veta mer om kurserna, är du välkommen att kontakta oss på telefon eller mail. 
Telefonnummer: 031 - 707 18 22, e-post: funkis@vuxenskolan.seMitt Val

Vill du lära dig vad demokrati är och hur du kan rösta och påverka beslut som fattas i Sverige? Välkommen att delta i en studiecirkel.
Cirkeln Mitt Val är för dig som har en funktionsnedsättning.
Läs mer om Mitt Val >>

Min Säkerhet
genomför säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Kurserna är anpassade för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt. Kurserna tar upp olika typer av risker som man kan råka ut för i vardagen och hur man hanterar dessa. 
Läs mer om Min Säkerhet >>

TAKK
står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation eller i dagligt tal, Tecken Som Stöd till talet. Vi kan erbjuda studiecirklar i Tecken som stöd på två olika nivåer.
Läs mer om TAKK >>